GREGOIRE BESSON DISCOMIX

ДИСКОВИ БРАНИ ЗА ПЛИТКА ОБРАБОТКА-НАВЕСНИ И ПРИКАЧНИ

Ефективност и адаптивност.

Опитът, който има фирмата Gregoire Besson, дава възможност да бъде предложен продукт предназначен за плитки обработки при различни типове почви.