GREGOIRE BESSON R71 | R7 | RW7

НАВЕСНИ ОБРЪЩАТЕЛНИ ПЛУГОВЕ ПОДСИЛЕНИ, ОТ 3 ДО 7 КОРПУСА

Серията R7 е прост,компактен и здрав продукт, проектиран за интензивна употреба. Препоръчва се за трактор с фиксиран колесен център.