GREGOIRE BESSON SPF9 | SPL9

ОБРЪЩАТЕЛНИ ПОЛУНАВЕСНИ ПЛУГОВЕ ЗА ТРАКТОРИ С МНОГО ГОЛЯМА МОЩНОСТ, ОТ 7 ДО 14 КОРПУСА

Знанията и опита, натрупан през годините, позволява на Gregoire Besson да заеме позицията на пазарен лидер при полунавесните плугове. Гамата се разпростира с възможности от 7 до 14 корпуса и позволява плуговете да бъдат оборудвани така, че да работят с трактори с най-голяма мощност.тати.