GASPARDO PINTA PLUS

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЕМЕНАТА

Патентованата система "by-pass" гарантира равномерно разпределение, дори и при много трудни условия, каквито са сеитбата на хълмисти терени или разпределението на големи обеми семена и висока плътност на теглото, като например при сеитба на ориз..